Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Lokalizacja

województwo: dolnośląskie
powiat: Powiat m. Wrocław
gmina: M. Wrocław
miejscowość: Wrocław

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Wejherowska 28
54-239 Wrocław
Poczta: Wrocław
telefon: 0717982600
fax: 0717982601
strona internetowa: www.cekiron.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (Wrocław), jest to Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością.

Statystyka

Liczba uczniów: 28
Liczba oddziałów: 4
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 8
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 5
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 2.67

Organ prowadzący

Diecezja Wrocławska Kościoła Ewang.-Augsburskiego
województwo: dolnośląskie
powiat: Powiat m. Wrocław
gmina: M. Wrocław